Αναζήτηση Οδηγιών Συναρμολόγησης

Συμπληρώστε το 4-ψήφιο αριθμό του παιχνιδιού PLAYMOBIL για να δείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης.