Ο Ψάρης και η Άστριντ με ένα Δρακούλη

Κωδικός Προϊόντος: 70040
με φωτιά και άλλα αξεσουάρ. Διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2019

Ο Ψάρης και η Άστριντ με ένα Δρακούλη

Κωδικός Προϊόντος: 70040
με φωτιά και άλλα αξεσουάρ. Διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2019
Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 4+ ετών.
Warning: choking hazard! Contains small ball and small parts. Not for children under 3 years.